Εναρκτήρια Συνάντηση: Αθήνα, 12-13 Ιανουαρίου 2015

The Kick-off Meeting of the INNO APPRE-NET project took place in Athens, Greece, on January 12th–13th, 2015. During the first meeting, the six partner institutions got to know each other better and establish common goals and expectations within the framework of the project.

PHOTO6IMG_20150112_150629

PHOTO5

PHOTO10

PHOTO9

PHOTO7

 

Υλικό Συνάντησης1  Πρόγραμμα, Πρόσκληση

Υλικό Συνάντησης2  Παρουσιάσεις

Υλικό Συνάντησης3  Παρουσιάσεις

Υλικό Συνάντησης4  Παρουσιάσεις

Περισσότερα Νέα