ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σύστημα Μοριοδότησης Βρεφονηπίων

Αποτελέσματα μοριοδότησης βρεφονηπίων

Επιλέξτε το ΒΝΣ που σας ενδιαφέρει, συπληρώστε το Επώνυμο του παιδιού με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και πατήστε στο κουμπί "Αναζήτηση".

Αν θέλετε να δείτε όλα τα αποτελέσματα ανά Βρεφονηπιακό σταθμό και Κατηγορία επιλέγετε ΜΟΝΟ τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε στο κουμπί "Αναζήτηση".

Αναζήτηση: Καθαρισμός
ΒΝΣ
Επώνυμο
Κατηγορία

Επιλέξτε τουλάχιστον ένα φίλτρο