Ανάπτυξη καινοτόμου δικτύου Επαγγελματικών Σχολών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Partners