Εναρκτήρια Συνάντηση: Αθήνα, 12-13 Ιανουαρίου 2015

H Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο INNO APPRE-NET διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 12–13 Ιανουαρίου 2015. Κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής συνάντησης, οι έξι εταίροι του έργου γνωρίστηκαν καλύτερα και προσδιόρισαν κοινούς στόχους και προσδοκίες στο πλαίσιο του έργου.

PHOTO6IMG_20150112_150629

PHOTO5

PHOTO10

PHOTO9

PHOTO7

 

Υλικό Συνάντησης1  Πρόγραμμα, Πρόσκληση

Υλικό Συνάντησης2  Παρουσιάσεις

Υλικό Συνάντησης3  Παρουσιάσεις

Υλικό Συνάντησης4  Παρουσιάσεις

More News