Τελικό Συνέδριο: Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2017

Συνέδριο με τίτλο «Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις» πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2017, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου δικτύου Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών (ΙΝΝΟ-APPRE-NET), το οποίο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Επρόκειτο για το Τελικό Συνέδριο το έργου ΙΝΝΟ-APPRE-NET, το οποίο πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επαγγελματικής Κατάρτισης EVTA στο κτήριο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), στις Βρυξέλλες.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου ΙΝΝΟ-APPRE-NET, καθώς και ειδικά προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μίλησαν για τη σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων του έργου και τη συμβολή του στην προαγωγή του θεσμού της Μαθητείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίεςΙΝΝΟ APPRE NET NEWSLETTER 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

DSC_0950_SMALL

DSC_0942_SMALL

DSC_0938_SMALL

DSC_0879_SMALL

Υλικό Συνεδρίου 1: Πρόσκληση, Πρόγραμμα, Παρουσιάσεις

Υλικό Συνεδρίου 2: Παρουσιάσεις

More News