Ημερίδα: Λιντζ, Αυστρία, 24 Αυγούστου 2017

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση, με τίτλο «Τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο στην καθημερινή ζωή / Το εργασιακό περιβάλλον των νέων», διοργανώθηκε στο Λιντς της Αυστρίας στις 24 Αυγούστου 2017.

Επρόκειτο για συνεργασία τριών διαφορετικών έργων Erasmus+, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν τα κυριότερα αποτελέσματα και παραδοτέα των έργων αυτών. Ο Jürgen Wolf (Έργο Inno-Appre-Net) άνοιξε την εκδήλωση παρουσιάζοντας καινοτόμα εργαλεία βασισμένα στην πλατφόρμα moodle, τα οποία αναπτύχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν σε μαθήματα μεικτής μάθησης στον Κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών. Στη συνέχεια, η Gabriele Einsiedler (Έργο Datapp) παρουσίασε μια εφαρμογή μάθησης, εστιασμένη στην προστασία δεδομένων και τους κανόνες ασφαλείας. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε ειδικά για τους νέους οι οποίοι έχουν μόλις ξεκινήσει την εκπαιδευτική/επαγγελματική της καριέρα. Η τελική παρουσίαση έγινε από από τη Marlies Auer (Έργο Digi-Job-Id). Παρουσιάστηκαν ειδικά εκπαιδευτικά υλικά για τη διαδικασία της ψηφιακής αίτησης εργασίας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα. Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ως εργαστήρι θερινού σχολείου. Σε αυτήν συμμετείχαν κυρίως καθηγητές ΕΕΚ και εκπαιδευτές της Άνω Αυστρίας. Τα μέλη του κοινού κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν και να δοκιμάσουν τα διάφορα προϊόντα, εργαλεία και υλικά που είχαν αναπτυχθεί μέσα από τις διάφορες φάσεις των έργων.

2 Lintz 240817_sm 1 Lintz 240817_sm 3 Lintz 240817_sm 4 Lintz 240817_sm

National Event _Austria_Υλικό 1: Πρόσκληση

National Event _Austria_Υλικό 2: Παρουσίαση

More News